Yıllık İşletme Cetveli

6948 sayılı Sanayi Sicil Kanununun 5' inci maddesi gereği, sanayi siciline kayıtlı işletmeler için, bir önceki yıla ait bilgileri içeren yıllık işletme cetvellerinin, her yıl nisan ayı sonuna kadar verilmesi gerekmektedir.


Yıllık İşletme cetvellerinin süresi içerisinde verilmemesi veya bilgilerin eksik olması halinde aynı kanunun 9. maddesi gereği idari para cezası uygulanacağından, sanayi sicil bilgi sistemindeki yıllık işletme cetvellerini vermeleri ve değişiklik var ise bilgilerini güncellemeleri gerekmektedir.

Mağduriyet yaşamamanız için konuyu bilgilerinize sunarız.

EK Dosyalar