Lojistik Koordinasyon Kurulu'nun Taşımacılıktan Lojistiğe Dönüşüm Programı" Politika 1.2 (Kamu Kurumlarının Lojistikte Üstlenecekleri Rollerin Tanımlanması, Lojistik Maliyetlerin Düşürülmesi ve İşlem Sürelerinin Kısaltılması) başlığı altında yer alan 5 no'lu eylem kapsamında dokümantasyonun azaltılmasına yönelik bir çalışma yapılmasına ve özel sektörün konuya ilişkin görüşlerinin alınmasına karar verilmiştir. Söz konusu karara istinaden TOBB tarafından bir soru formu oluşturulmuş olup Lojistik Koordinasyon Kurulu'na sunulacak çalışmada kullanılmak üzere katkınıza ihtiyaç duyulmaktadır.

Bu kapsamda, söz konusu çalışma siz saygıdeğer üyelerimize duyurulur.

Soru formunun en geç 29 Mart 2016 Çarşamba günü mesai bitimine kadar doldurulmasından memnuniyet duyulacaktır.

Saygılarımızla,

Taşımacılıktan Lojistiğe Dönüşüm Programı

http://odop.kalkinma.gov.tr/dokumanlar/18Tasimaciliktan_Lojistige_Donusum_Programi.pdf

İlgili anket linkleri aşağıda verilmiştir.

http://anketor.tobb.org.tr/Default.aspx?aid=67

http://anketor.tobb.org.tr/Default.aspx?aid=68

EK Dosyalar