Avrupa Birliği Hibe Programları Bilgilendirme Toplantısı

Çukurova'da AB Çalışmalarına Yönelik Kapasitenin Güçlendirilmesi Projesi kapsamında Adana Valiliği, Yüreğir Belediyesi, Adana Sanayi Odası ve Çukurova Kalkınma Ajansı işbirliğinde 22 Mart 2017 Çarşamba günü 12.30-17.30 saatleri arasında Adana Sanayi Odası "Avrupa Birliği Hibe Programları Bilgilendirme Toplantısı" düzenlenecektir.

Söz konusu toplantıda AB Hibe Programları arasında yer alan,

- UFUK (HORİZON) 2020

- COSME (İşletmelerin ve KOBİ'lerin Rekabet Edebilirliği Programı)

- EASI (İstihdam ve Sosyal Yenilik)

Programları hakkında ayrıntılı bilgiler paylaşılacaktır.

Aşağıda programı yer alan toplantıya katılmak isteyen üyelerimize duyurulur.

EK Dosyalar