Başbakanlık Özelleştirme İdaresi

Başbakanlık Özelleştirme İdaresinden alınan 31.01.2017 tarih ve 86039450-823.02/0639 sayılı, özelleştirme kapsam ve programında bulunan, Anamur, Bozyazı, Mut-Derinçay, Silifke ve Zeyne Hidroelekrtirk Santrallerinin özelleştirilmesine ilişkin ilan yazısı ekte bilgilerinize sunulmaktadır.

EK Dosyalar