4. İslam Ülkeleri Sağlık Turizmi Konferansı

İslam Ticaret, Sanayi ve Tarım Odası’nın (ICCIA) 15.08.2013 tarihli ve 17/ITCS/0379 sayılı yazısında istinaden ICCIA ve Razvai Hastanesi-Meşhed organizasyonunda, İran, Ticaret, Sanayi, Madenler ve Tarım Odası (ICCIMA) işbirliğinde, 4. İslam Ülkeleri Sağlık Turizmi Konferansı’nın 26-27 Kasım 2013 tarihinde İran, Meşhed’de düzenleneceğinin bilgi edinildiği belirtilmiştir.

Yazıda devamla, ICCIMA organizasyonunda söz konusu konferansın birinci, ikinci ve üçüncüsünün sırasıyla Kasım 2010, Aralık 2011 ve Aralık 2012 tarihlerinde başarıyla düzenlendiği ifade edilmiştir. Birçok İslam İşbirliği Teşkilatı üye ülkesinden sağlık turizmi operatörleri, yöneticileri ve uzmanlarının bahse konu etkinliğe katılarak İslam ülkeleri arasında sağlık turizminin geliştirilmesi yöntemleri üzerine istişare edilmiş olunduğu bildirilmiştir.

 

Söz konusu konferansın İslam ülkeleri arasında sağlık turizmi alanında işbirliğinin arttırılması, İİT akreditasyon sisteminin tasarlanması ve kurulması, İİT üyesi ülkelerinden hastaların vize kolaylıklarından yararlanması için yöntemlerin araştırılması, Sağlık Turizmi Bilgi Merkezi (www.hicoic.com) web sayfasının kurulması ve hastalara hizmet sunmasındaki rolünün belirlenmesinin amaçlandığının ifade bulduğu aktarılmıştır.

 

Konferans ile eş zamanlı olarak İslam ülkeleri arasında sağlık turizmi alanında işbirliğinin geliştirilmesini amaçlayan “Sağlık Turizmi: Olanaklar ve İmkanlar” başlıklı bir serginin düzenleneceği ifade edilmiş olup, bahse konu konferans ve sergiye ilişkin detaylı bilgi ve iletişim bilgilere aşağıda sunulan irtibat üzerinden ulaşılabileceği bildirilmiştir.

 

Tüm Üyelerimize Duyurulur.

İRTİBAT:

 

Dr. Mohammed Reza Karbasi

Director General of ICCIA and ICCIMA

Iran Chamber of Commerce, Industries, Mines & Agriculture

254, Avenue Teleghani, Tehran 15814

ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN

Tel: +9821 88306121-2

Faks: +9821-888105336 /888125111

E-posta: info@iccima.irdp.karbasi@yahoo.comecochamber@gmail.com /icciaoic@gmail.com

EK Dosyalar