EUROCONTROL Tek Avrupa Hava Sahası Hava Trafik Yönetimi Araştırma Geliştirme Programı (SESAR) İhale Duyurusu

İhale Tarihi: 13.03.2017
Ülke: BELÇiKA
Açıklama
Avrupa Hava Trafiği Güvenliği Örgütü (EUROCONTROL) tarafından SESAR 2020 Çalışma Programı kapsamında, ekli belgede belirtilen projeleri yürütmek için sivil hava sahası kullanıcıları uzmanları bulunması için bir ihale açılmıştır. SESAR 2020 Programı Avrupa hava trafik yönetiminin geleceğinin şekillenmesi ve teknolojik alt yapısının geliştirilmesini amaçlamaktadır. Söz konusu program üç aşamadan oluşmaktadır. Bunlar, Tanımlama, Geliştirme ve Uygulama aşamalarıdır. İhaleyle ilgili belge ekte sunulmaktadır.

EK Dosyalar