T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIОI DUYURUSU

Muhtelif taşınmazların özelleştirilmesine ilişkin yazı ekte yer almaktadır.

Siz Saygıdeğer Üyelerimizin bilgisine sunarız.

EK Dosyalar