2. Kobiler Konferansı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Katar Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğinde, Katar Başbakan Shaikh Abdullah bin Nasser bin Khalifa Al Thani'nin himayelerinde, Ekonomi Bakanmnz Sayın Nihat Zeybekçi'nin Başkanlığında 17-18 Ocak 2017 tarihlerinde Doha'ya bir ziyaret gerçekleştireceği bildirilmektedir.

İkili gorusmeler (B2B), paneller ve saha ziyaretlerinin gerçekleştirileceği "2017 2. Kobiler Konferansı"na iştirak edecek firmalanıiza, KOSGEB kurallan çerçevesinde destek sağlanabilecektir. KOSGEB tarafından belirlenen Genel Destek Programı Uygulama Esaslarına www.kosgeb.gov.tr web sayfasından, "Destekler" başlığı altındaki "Genel Destek Programı/Genel Destek Programı Uygulama Esasları" bölümünden ulaşılabilmektedir,

Ziyaret katılım bedeli 6.300,- (Altıbin üç yüz) TL oIarak belirlenmiştir, Programa katılmak isteyen firma temsilcilerinin konaklama, uçak, transferler, yemek vb. organizasyon giderlerini karşılamak üzere, organizasyonu gerçekleştirmek üzere Birliğimizce görevlendirilen GOLDEN BAY TURIZM YATIRlMLARI A.Ş. Garanti Bankasi Harbiye Subesi, TR47 0006 2000 07800006 2961 43 numaralı Türk Lirasi hesabına, ön avans bedeli yatırmayan katılımcıların 6.300,- (Alyıbinüçyüz türk lirası) TL, ön avans bedeli yatmış katılımcıların ise 4.550,- (DörtBin BeşYüzElli) TL katılım bedeli ödemeleri gerekmektedir.

Ziyarete katilmak isteyen firma temsilcilerinin http://kobilerkonferansi.tobb.org.tr adresinde yer alan başvuru formunu doldurmalan, yuksek çözünürlüklü ve "jpeg" formatında bir fotoğraf, pasaportun renkli kiısmı ve katılım bedelinin ödendiğini gösteren dekontun da katar@tobb.org.tr adresine en geç 10 Ocak 2017 tarihine kadar iletmeleri gerekmektedir.

Kişi başi organizasyon giderleri, katılımcıi sayısına göre tespit edilmektedir. Bu itibarla, katılım teyidini bildirip, ödemesini yapmış olan firmalarımızın ziyarete katılmaktan vazgeçmeleri halinde, yapılan ödemenin iadesinin yapilabilmesi icin, en geç 11 Ocak 2017 Çarsamba günü mesai saati bitimine kadar Birliğimize yazılı olarak bildirimde bulunmalan gerekmektedir

EK Dosyalar