Sarp Sınır Kapısı

İlgi: TOBB'nin 28.12.2016 tarih ve 24766 sayılı yazısı

Sarp Sınır Kapısında başlatılan inşaat çalışmaları nedeniyle alınacak tedbirler konusunda Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğünden alınan yazının bir örneğine http://tobb.org.tr/TIRveATAkarnesi/Sayfalar/AnaSayfa.php adresinden ulaşabilirsiniz.

Üyelerimize duyurulur.

EK Dosyalar