TOBB Nefes Kredisi

Sayın Üyemiz,

İçinde bulunduğumuz ekonomik süreçte üyelerimiz olan KOBİ'lerin en büyük sorunlarından biriside finansmana olan yaşanan sıkıntılar ve enflasyonun çok üzerindeki kredi faizleridir. Bu nedenle ülkemiz ekonomisinde önemli yer tutan Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin (KOBİ) finansman sorununu gidermeye katlı sağlamak üzere "TOBB Nefes Kredisi" adı altında T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Deniz Bank A.Ş. ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) arasında protokol imzalanmıştır. Projeye oda ve borsalar katkı sunmaktadır. Bu protokolün hedef kitlesi olan Oda ve Borsa üyeleri, T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Deniz Bank A.Ş.'nin İl ve İlçelerde bulunan şubelerin tamamına başvuruda bulunarak kredi kullanabileceklerdir.

Protokol kapsamında kullanılacak kredi ile ilgili ana hatlar aşağıdaki gibidir:

* Üyelerimizin kullanacakları kredilerin vadesi 12 ay olup, Aylık Eşit Taksitli olarak kullandırılacaktır. Vadenin uzatılması veya kısaltılması mümkün değildir.

* Kredi anapara dönüşleri tekrar kredi olarak kullandırılmayacaktır.

* Kredinin brüt faiz oranı aylık %0,825, yıllık % 9.90'dır. Kredi azami limiti (Grup İştirakları dahil) 50.000,-TL, 100.000,-TL ve 150.000,-TL olabilecektir.

* Kredilendirmelerde tüm risk ve teminatlandırma, protokol imzalanan bankalara ve Hazine Müsteşarlığının sağladığı destekle Kredi Garanti Fonu A.Ş.'ne ait olacaktır.

* Protokol imzalanan bankalar tarafından masraf olarak talep edilebilecek 250,-TL, Hazine Müsteşarlığının talep edeceği kefalet başvuru bedeli ve komisyon dışında üyelerimizden herhangi bir masraf komisyon talep edilmeyecektir.

* KOBİ'ler TOBB Nefes Kredisi'ne başvurabilmeleri için öncelikle Oda / Borsalardan faaliyet belgesi alacaklar, daha sonra İl ve İlçelerimizdeki yukarıda anılan iki bankanın herhangi bir şubesine giderek bankanın talep edeceği kredi evrakları ile müracaat edeceklerdir.

EK Dosyalar