PODPOROZHYE ÖZEL SANAYİ BÖLGESİ (Podporozhye Industrial Park)

Ülke: RUSYA
Açıklama
Rusya Federasyonu Türkiye Ticaret Temsilciliği'nden 23.11.2016 tarihinde alınan bir e-posta iletisinde Rusya'da faaliyet gösteren Özel Sanayi Bölgesinden (PODPOROZHYE Industrial Park) söz edilmekte ve ekinde Bölgenin tanıtım dosyası sunulmaktadır. İletide ayrıca söz konusu Bölgeye ilgi duyan Türk şirketlerinin Rusya Ticaret Temsilciliğine de başvurabilecekleri belirtilmektedir.

EK Dosyalar