?Standardizasyonun Küresel Ekonomiye Etkileri? Sempozyumu

Türk Standartları Enstitüsü (TSE),  insanlığın yaşam seviyesini yükseltmek amacıyla standardizasyonun önemini tüm paydaşlarla ortaya koymak için 25-26 Kasım 2013 tarihlerinde İstanbul’da “Standardizasyonun Küresel Ekonomiye Etkileri” konulu bir sempozyum düzenleyecektir.  TSE’nin ev sahipliğinde ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, standardizasyonun küresel ekonomiye etkilerinin tüm boyutlarıyla işleneceği sempozyuma on-line başvurularhttp://sempozyum2013.tse.org.tr adresinden  yapılabilmektedir.

EK Dosyalar