CTO Tarafından Yürütülen "Kayıtlı İstihdam İle Büyüyen Türkiye" Projesi Kapsamında Hizmet ve Mal Alımı

Kayıtlı İstihdamın Teşviki II Hibe Programı (EUROPEAİD/135020/M/ACT/TR) kapsamına Ceyhan Ticaret Odası tarafından yürütülen Europeaid/135020/M/ACT/TR/299 nolu, "Kayıtlı İstihdam İle Büyüyen Türkiye" projesi kapsamında Proje Açılış Toplantısı hizmet alımı yapılacaktır.

İhale Dökümanları odamızdan temin edilebilir.

İhale Başlangış Tarihi : 18.11.2016 Saat : 10.00

İhale Bitiş Tarihi : 24.11.2016 Saat : 16.00

EK Dosyalar