Suudi Arabistan İle Gümrük Alanında Üst Düzey İkili Görüşmeler

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden Odamıza ulaşan yazıda, Bakanlıkları ile Suudi Arabistan Gümrük İdaresi Başkanları 4. Toplantısı'nın Riyad'da gerçekleştirildiği belirtilerek, Toplantıda gündeme getirilmesi istenen hususların karşılıklı olarak tartışıldığı belirtilmiştir.

Toplantıda gündeme getirilen hususlar:

Suudi Arabistan'ın TIR Sözleşmesine taraf olması,

İhracatçılarımızın SASO standart belgeleri konusunda yaşadığı sıkıntılar,

Türk şoförlerinin yaşadığı vize sıkıntıları,

İhracatçılarımızın karşılaştığı sorunlar,

Olarak sıralanmaktadır.

Aynı yazıda Suudi Arabistan tarafından;

Bazı Türk İhracatçıların düşük kıymet beyanında bulunduğu, bazı Türk ihraç mallarında menşe işaretinin bulunmadığı, çift menşe işareti bulunduğu ya da kolayca çıkabilen yapışkanlar ile gösterildiği ve bazı Türk ihraç mallarının uluslararası markaların taklitleri olduğu,

Bazı Türk ihracatçıların Suudi gümrüklerinde belgelerini geç teslim ettiği,

Bazı Türk şoförlerin de Suudi Limanlarına başka araçlar için düzenlenen vizeler ile geldiğinin ifade edildiği belirtilerek, benzer sorunların devam etmemesini teminen ihracatçılarımızın uyarılmasının talep edildiği belirtilmiştir.

Bilgilerinize sunulur.

EK Dosyalar