TOBB-FGCCC; Türkiye- KİK 2. Forumu

TOBB ve Körfez İşbirliği Konseyi Odaları Federasyonu (FGCCC) tarafından, ülkemizden ve Körfez İşbirliği Konseyi Üyesi Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Kuveyt, Oman ve Suudi Arabistan'dan firmaların katılımıyla, "TOBB-FGCCC; Türkiye- KİK 2. Forumu" düzenlenecektir. ​

Forum Bahreyn Başbakanı Şeyh Khalifa bin Salman Al Khalifa himayelerinde ve Başbakan Yardımcımız Sn. Mehmet Şimşek'in katılımlarıyla

Bahreyn'de, Bahreyn Ticaret ve Sanayi Odası'nın ev sahipliğindeki Forum, 1-2 Kasım 2016 tarihinde Bahreyn Başbakanı Şeyh Khalifa bin Salman Al Khalifa himayelerinde ve Başbakan Yardımcımız Sn. Mehmet Şimşek'in katılımlarıyla gerçekleştirilecektir.

Körfez ülkeleri toplam global petrol rezervlerinin ve global finans rezervlerinin de % 40'ını kontrol ediyor.

Petrol ve doğal gaz zengini Körfez İşbirliği Konseyi Üyesi Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Kuveyt, Oman ve Suudi Arabistan'ın toplam GSYİH büyüklüğü 1,7 trilyon dolardır. Ülkelerin toplam nüfusu 47 milyon; kişi başına milli gelir düzeyi de 36 bin ABD dolarıdır. Aynı ülkeler, toplam global petrol rezervlerinin ve global finans rezervlerinin de % 40'ını kontrol etmektedir.

Körfez ülkeleri ekonomik dönüşüm geçiriyor - sanayileşiyor

Petrol ve doğal gaz zengini Körfez İşbirliği Konseyi Üyesi ülkeler, son yirmi yıldır, üretim yapılarını çeşitlendiremeye ve sanayileşmeye dönük ciddi bir gayret içindedir. Esasen, petrol ve doğal gaz fiyatlarındaki gerileme, bu yöndeki çabalara ivme kazandırmıştır.

Örneğin, Suudi Arabistan tarafından hazırlanan, "Suudi Arabistan'ın 2030" yılı vizyonu, Suudi ekonomisinde yapısal bir değişimi öngörmektedir. Buna göre, önümüzdeki 15 yıl içinde petrol dışı ihracatın toplam ihracat içindeki payının % 16'dan %50'ye yükseltilmesi hedeflenmektedir. Benzer şekilde, Suudi ekonomisinde özel sektörün GSYİH içindeki payının da % 40'dan % 65'e yükseltilmesi öngörülmektedir. Benzeri vizyon çalışmaları, Birleşik Arap Emirlikleri ve diğer Körfez İşbirliği Konseyi Üyesi ülkeler tarafından da yürütülmektedir.

KİK ülkelerinde görülen hızlı sanayileşme trendi, bu ülkelerle Türkiye arasında bölgesel ve küresel değer zinciri entegrasyonu gerçekleştirmek üzere girişimlerde bulunmak ihtiyacını ortaya çıkarmaktadır.

Türkiye- Körfez ülkeleri İlişkileri küresel kriz öncesinde yıllık ortalama yüzde 33'lük bir büyüme gösterdi

Türkiye ve KİK ülkeleri arasında 1970 ve 1980'lerin başında yakınlaşmaya başlayan ilişkiler, son on beş yılda atılan adımlar ve anlaşmalarla yeni bir boyuta ulaşmıştır. Bu gelişmeler ışığında, 2000 yılında 1,8 milyar dolar olan karşılıklı ticaret hacmi, küresel kriz öncesinde yıllık ortalama yüzde 33'lük bir büyüme ile 16,4 milyar dolara ulaşmıştır. 2010 sonlarında başlayan Arap Baharı ve sonrasında Bölgemizde cereyan eden istikrarsızlık, siyasi ve ticari ilişkilerin önünde zorlayıcı bir etken olmuştur. Türkiye ve Körfez ülkeleri arasında, geniş bir işbirliği alanı söz konusudur.

Türkiye-Körfez 2 inci İş Forumu

Bu çerçevede, 2012 yılında TOBB ve FGCCC tarafından ilki İstanbul'da gerçekleştirilen TOBB-FGCCC; Türkiye- KİKForumu"nun ikincisi 1-2 Kasım 2016 tarihinde Bahreyn'de gerçekleştirilecektir.

İkili İş Görüşmeleri

Forum kapsamında, teknik müşavirlik, tarım ve gıda, yenilenebilir enerji, enerji, petrol ve gaz, savunma sanayi, bankacılık, finans ve sigorta, gayrimenkul, otomotiv ve yan sanayi, kimyasal ürünler, kozmetik ve temizlik ürünleri, inşaat ve altyapı, inşaat malzemeleri, sağlık ve ilaç, bilişim teknolojileri, makine ve teçhizat, madencilik, tekstil ve konfeksiyon, turizm, ulaştırma ve lojistik, elektronik ve telekomünikasyon ve franchising gibi geniş bir yelpazede firmalar arasında iş görüşmeleri planlanmaktadır.

Sektörel Oturumlar

Ayrıca, Forum kapsamında, bankacılık ve finans, sağlık, ilaç ve tıbbi ekipmanlar, Yenilenebilir ve yenilenmeyen enerji, petrol ve doğalgaz, tarım, gıda ve gıda güvenliği ile ulaştırma ve lojistik konularında sektörel oturumlar gerçekleştirilecektir.

Katılım koşulları

Ziyarete katılmak isteyen firma temsilcilerinin konaklama, uçak, transferler, yemek vb. organizasyon giderlerini karşılamak üzere TOBB- T. İş Bankası Akay Şubesi (Şube Kodu: 4201, Swift: ISBKTRIS) TR670006400000242010012766 numaralı Dolar hesabına 1.850,- ABD Doları paket program bedeli ödemeleri gerekmektedir. Avans ödemesi yapmış olan katılımcılarımızın 1.350 ,- ABD Doları bakiye tutarı ödemeleri yeterli olacaktır. Bahreyn vizesinin alınması için Birliğimizce destek olunacak olup katılımcılarının ödeme dekontları ile pasaport fotokopilerini kik@tobb.org.tr adresine göndermeleri gerekmektedir. KOSGEB desteği için Birliğimizce girişimde bulunulacaktır.

Son başvuru tarihi 20 Ekim 2016

Kayıt için: kik.tobb.org.tr

Ayrıntılı bilgi için: kik@tobb.org.tr

Şehla Ali HASAN: 0312 218 22 21

Duygu DELİKANLI: 0312 218 22 25

EK Dosyalar