KOSGEB'den Üretime Dev Katkı! "2016 Yılı Makine Teçhizat Kredi Faiz Desteği"


İMALAT SEKTÖRÜNDE YER ALAN VE İLGİLENEN TÜM ÜYELERİMİZE ÖNEMLE DUYURULUR.

KOSGEB Başkanlığı tarafından uygulamaya konan ve ön başvuruları 19 Eylül - 3 Ekim tarihleri arasında alınacak olan "2016 Yılı Makine Teçhizat Kredi Faiz Desteği" ile ilgili bilgiler aşağıda yer almaktadır. Söz konusu kredi faiz desteği yeni ve yerli makine alacak olan imalat sektöründe faaliyet gösteren işletmelere kullandırılacaktır.

Bahse konu Kredi Programı;

- İşletme başına üst limiti 1.500.000.-TL,

- Sıfır (0) faizli,

- İlk 6 (altı) ayı ödemesiz, kalanı üçer aylık eşit taksitler halinde ödemeli toplam 36 (otuzaltı) ay vadeli,olarak uygulanacaktır.

Programdan yararlanmak isteyen işletmeler, protokole taraf

Akbank T.A.Ş.,

Denizbank A.Ş.,

T.C. Ziraat Bankası A.Ş.,

Garanti Bankası A.Ş.,

Halk Bankası A.Ş.,

T. İş Bankası A.Ş.,

Vakıflar Bankası T.A.O ve

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. şubelerine başvuruda bulunabileceklerdir.

İşletme başına 300.000.- (üçyüzbin) TL olan faiz/kar payı bedelinin tamamı, İdareBaşkanlığı tarafından karşılanacaktır.

İşletmelerin 19 Eylül - 3 Ekim tarihleri arasında http://kredi.kosgeb.gov.tr adresinden başvuru formunu doldurmasıyla KOSGEB Müdürlüğü onay süreci başlayacaktır. Sürece ilişkin açıklamalar Başvuru Sayfasında bulunan kullanıcı rehberinde yer almaktadır.

Ön onay verilen her bir İşletme için Yazılım Sistemi bir başvuru kodu üretecektir.

İşletme, KOSGEB Müdürlüğü'nden aldığı başvuru kodu ile protokole taraf Banka şubelerinden birine kredi başvurusunda bulunur.

Kredi kullandırımı Banka Tarafından yapılacak olup, kredi tutarı Tedarikçi hesabına aktarılacaktır. Makine Teçhizatın işletmeye teslim edildiğinin tespiti ve periyodik kontrolü Banka tarafından yapılacaktır.

Teminat sıkıntısı yaşayan işletmeler, Kredi Garanti Fonu A.Ş.'nin sunduğu kefalet hizmetlerinden yararlanabileceklerdir.

2016 Yılı Makine Teçhizat Kredi Faiz Desteği Programı 16.12.2016 tarihinde sonlanacaktır.

EK Dosyalar