Muhtelif Taşınmazların Özelleştirilmesine İlişkin Duyuru !!!

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'ndan alınan 21.09.2016 tarih ve 6261 sayılı yazıda Özelleştirme kapsam ve programında bulunan muhtelif taşınmazların özelleştirilmesi hususunun üyelerimize duyurulması istenmiştir.

Bilginize....

EK Dosyalar