T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIОI DUYURUSU

TOBB'a gelen ve Diyarbakır, Ankara ve Karaman illerindeki muhtelif taşınmazların özelleştirilmesine ilişkin yazı ekte yer almaktadır.

Siz Saygıdeğer Üyelerimizin bilgisine sunarız.

EK Dosyalar