TEKNOLOJİK ÜRÜN TANITIM VE PAZARLAMA (TEKNOPAZAR) DESTEK PROGRAMI

Bilindiği üzere daha önce KOSGEB Başkanlığı tarafından kullandırılan Teknolojik Ürün Tanıtım ve Pazarlama (TEKNOPAZAR) Destek Programı artık Müdürlükler tarafından kullandırılmaya başlanmıştır. Bu kapsamda Teknolojik Ürün Tanıtım ve Pazarlama (TEKNOPAZAR) Destek Programının başvuru şartları, destek süresi ve limitleri aşağıda belirtilmiş olup, KOBİ'lerin Teknolojik Ürün Tanıtım ve Pazarlama (TEKNOPAZAR) Destek Programından en etkin şekilde yararlanmalarının sağlanması amaçlanmış olup üye işletmelere duyurulması önem arz etmektedir.

Teknolojik Ürün Tanıtım ve Pazarlama (TEKNOPAZAR) Destek Programının Amacı ve Gerekçesi

Teknoloji Tabanlı KOBİ'lerin uluslararası pazarlarda rekabet güçlerinin artırılması, Ar-Ge ve İnovasyon projelerinin sonuçlarının ticarileştirilmesine yönelik destek mekanizmalarına ihtiyaç duyulması, Teknolojik Ürüne yönelik Tanıtım ve Pazarlama faaliyetlerinin desteklenmesi,

Program Süresi

Teknolojik Ürün Tanıtım ve Pazarlama (TEKNOPAZAR)) Destek Programı süresi 12 (on iki) ay lsquo;dır.

Başvuru Şartları

Ar-Ge, yenilik veya tasarım projesi kamu kaynakları ile desteklenerek başarıyla tamamlanan projelerin sonucunda ortaya çıkmış teknolojik ürün/prototipe sahip veya kullanım hakkını sözleşme ile hak sahibinden devralmış işletmeler, Patent belgesi ile koruma altına alınmış teknolojik ürün/prototipe sahip veya patent hakkını Türk Patent Enstitüsü nezdinde devralmış işletmeler, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından verilen Teknolojik Ürün (TÜR) Deneyim Belgesine sahip işletmeler

Destek Limitleri ve Oranları

  • Bu Program kapsamında destek üst limiti 150.000 (yüz elli bin) TL geri ödemesiz destek sağlanır.
  • Yurtdışındaki tanıtım ve pazarlama faaliyetleri için 100.000 (yüz bin) TL
  • Yurt içindeki tanıtım ve pazarlama faaliyetleri için ise 50.000 (elli bin) TL,
  • Program kapsamında uygulanacak desteklerin oranı tüm bölgelerde %100 (yüz) olarak uygulanır.

Başvuru şartlarını taşıyan işletmelerin Teknolojik Ürün Tanıtım ve Pazarlama (TEKNOPAZAR) Destek Programından yararlanmak için www.kosgeb.gov.tr adresinden online başvuru yaparak KOSGEB Adana Müdürlüğünde Sorumlu Uzman/Uzman Yardımcısı ile görüşmeleri gerekmektedir.

Üyelerimize duyurulur.

EK Dosyalar