Azerbaycan Özelleştirme Internet Portalı

Ülke: AZERBAYCAN
Açıklama
T.C. Dışişleri Bakanlığı İkili Ekonomik İşler Genel Müdürlüğünden 18.08.2016 tarihinde alınan ve bir örneği ilişikte sunulan yazıda, Azerbaycan Emlak Meseleleri Devlet Komitesi tarafından kurulan ve özelleştirmeye sunulan kamu malları konusunda Azerbaycan Türkçesi ve İngilizce dillerinde bilgiler içeren özelleştirme Internet portalı (www.privatization.az) hakkında bilgiler bulunmaktadır.

EK Dosyalar