PERAKENDE TİCARETTE UYGULANACAK İLKE VE KURALLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

"PERAKENDE TİCARETTE UYGULANACAK İLKE VE KURALLAR HK. YÖNETMELİK", 6 Ağustos 2016 Cumartesi günü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu yönetmelik ekte yer almaktadır.

Önemle duyurulur.

EK Dosyalar