Sanayi Ürünlerinde Askıya Alma ve Tarife Kontenjanı Uygulamaları

Sayın Üyemiz,

İlgi : Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)'nin 09.08.2016 tarih ve 14942 sayılı yazısı.

İlgide kayıtlı yazıda Ekonomi Bakanlığı'nın yazısına atıfla,

Gümrük Birliği kapsamında AB ve Türkiye'de üretimi olmayan veya yetersiz olan hammadde veya yarı mamul niteliğindeki saııayi ürünlerinin gümrük vergilerinin üretici firmalardan gelen talepler çerçevesinde sıfırlanabildiği veya bu ürünler için belirli bir miktarda tarife kontenjanı açılabildiği belirtilmektedir. Askıya alma sistemi kapsamındaki başvuruların AB ülkeleri ile ülkemiz arasında gerçekleştirilen ortak müzakerelerle neticelendirildiği,

AB ve Türkiye'de üretimi olmadığı ortaya konan eşyanın gümrük vergilerinin miktar kısıtlaması olmaksızın sıfırlandığı ve İthalat Rejimi Kararı Eki V Sayılı Liste'ye yansıtıldığı, bunun yanında, AB ve Türkiye'de üretimi bulunan fakat bu üretim miktarı tüketimin altında kalan eşyada ise üretim açığı kadar tarife kontenjanı açılarak indirimli gümrük vergisi ile ithalata imkan tanındığı,

Bu kapsamda, sanayicimiz tarafından kullanılan, AB ve Türkiye'de yeterli üretimi olmayan hammadde ve yan mamul niteliğindeki eşya için tarife kontenjanı açılması ya da bu ürünlerin gümrük vergilerinin askıya alınmasına ilişkin başvuruların http://www.ekonomi.gov.tr/portal/ur1/bta adresinde yer alan talep formları ile birlikte en geç 15 Ağustos 2016 tarihine kadar Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü'ne (E-Posta: askiyaalma@ekonomi.gov.tr) intikal ettirilmesi gerektiği,

Ayrıca, Ek-1 ve Ek-2'de yer alan halihazırda gümrük vergisi askıya alınmış eşyayı üreten ve bu ürünlerin askıya alma listesinden çıkarılmasını talep eden sanayicilerimizin ise itiraz taleplerinin http://www.ekonomi.gov.tr/portal/url/bta adresinde yer alan itiraz formları ile birlikte en geç 1 Kasım 2016 tarihine kadar Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü'ne (E-Posta: askiyaalma@ekonomi.gov.tr )iletmeleri gerektiği,

Diğer taraftan, AB ve Türkiye'de yerleşik firmalarca yapılan askıya alma ve tarife kontenjanı taleplerine ilişkin, listenin Aralık ayı içerisinde http://www.ekonomi.gov.tr/portal/url/bta adresinde yayımlanacağı ve söz konusu taleplere ilişkin itiraz ve eş başvuruların en geç 1 Ocak 2017 tarihine kadar Ekonomi Bakanlığı'na intikal ettirilmesi gerektiği,

Başvuruların işleme konulabilmesi için en geç yukarıda belirtilen tarihlere kadar Ekonomi Bakanlığı'ndan evrak kayıt numarasının alınmış olmasının zorunlu olduğu ve bu tarihlerden sonra yapılacak başvuruların dikkate alınmayacağı belirtilmekte olup,

Söz konusu bilgilerin üyelerimize duyurulması İVEDİLİKLE istenmektedir.

Bilgi ve gereğini arz/rica ederiz

Saygılarımızla,

EK Dosyalar