CTO Tarafından Yürütülen "Kayıtlı İstihdam İle Büyüyen Türkiye" Projesi Kapsamında Hizmet ve Mal Alımı

Kayıtlı İstihdamın Teşviki II Hibe Programı (EUROPEAİD/135020/M/ACT/TR) kapsamına Ceyhan Ticaret Odası tarafından yürütülen Europeaid/135020/M/ACT/TR/299 nolu, "Kayıtlı İstihdam İle Büyüyen Türkiye" projesi kapsamında hizmet mal alımı yapılacaktır.

İhale Dökümanları odamızdan temin edilebilir.

İhale Başlangış Tarihi : 05.08.2016 Saat : 16.00

İhale Bitiş Tarihi : 11.08.2016 Saat : 16.00

EK Dosyalar