TÜRKİYE - MEKSİKA İŞ KONSEYİ FORUMU

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’nun göndermiş olduğu yazıda, Meksika Devlet Başkanı Enrique Peiia Nieto’nun 2-4 Eylül 2013 tarihleri arasında Türkiye’ye gerçekleştireceği resmi ziyaret kapsamında, 2-3 Eylül 2013 tarihlerinde Ankara’da resmi temaslarda bulunacağı, 4 Eylül 2013 tarihinde ise DEIK/Türk-Meksika İş Konseyi’nin
düzenleyeceği Türkiye-Meksika İş Konseyi Forumu’na katılacağı belirtilmiştir.
Meksika Devlet Başkanı Enrique Peiia Nieto, Türkiye ve Meksika’nın 85 yıllık ikili ilişki tarihine rağmen, Türkiye’ye resmi ziyarette bulunacak olan ilk Meksika Devlet Başkanı’dır. Ziyaret bu yönüyle ikili ilişkilerde bir dönüm noktası olarak addedilmektedir. Bu kapsamda iki ülke iş dünyasını yakınlaştırmak ve ikili ekonomik ilişkileri geliştirmek amacıyla “21. yy’da Stratejik İttifak” adıyla adımlar atma kararı almışlardır. İkili ticaret ve yatırım fırsatlarını artırmak üzere, Devlet Başkanı Nieto ziyareti esnasında Serbest Ticaret, Çifte Vergilendirmeyi Önleme, Yatırımların Karşılıklı Korunması ve Teşviki Anlaşmaları gibi anlaşmalar dahil birçok anlaşmanın imzalanması noktasında mutabık kalınması beklenmektedir.
G20 üyesi olan iki ülke aynı zamanda, dünya ekonomisine etkileri gittikçe büyümekte olan MISTA (Meksika, Endonezya, Güney Kore, Türkiye, Avusturalya) ülkeleri arasında gösterilmektedir. Ayrıca, iki ülke de birbirini bölgelerinin merkezi kabul etmekte; Türkiye Meksika’yı -gerek NAFTA gerekse Latin Amerika ülkeleri ile kurduğu serbest ticaret kanallarından ötürü- Amerika kıtasına açılan kapı, Meksika ise Türkiye’yi Orta Doğu, Orta Asya, Afrika, Kafkaslar ve Balkanlar’a açılan kapısı olarak görmektedir.
DEİK/Türk-Meksika İş Konseyi tarafından, Meksika Devlet Başkanı Enrique Pefia Nieto’nun katılımlarıyla 4 Eylül 2013 tarihinde saat 10.30’da Conrad Otel’de gerçekleştirilecek olan Türkiye-Meksika İş Konseyi Forumu akabinde, Meksikalı firmalar ile networking yapma imkanı da sunulacaktır.


Söz konusu Forum’a katılmak isteyen Sayın Üyelerimizin katılım formuna doldurarak en geç 27 Ağustos Salı günü mesai bitimine kadar DEIK’e (Meksika@deik.org.tr) iletmeleri gerekmektedir.

 

Üyelerimize duyurulur.

EK Dosyalar