Nazarbayev Üniversitesi Projeleri

TOBB’dan Odamıza gelen yazıda, Kazakistan’daki Nazarbayev Üniversitesi’nin sürdürmekte olduğu “Intelligent and Innovative Clusters” projesi kapsamında, “Bilim Parkı, Girişim Merkezi, Teknopark” ve benzeri diğer yapıları kurmayı planladığı belirtilmektedir.

Projenin amaçları arasında projeye uluslararası ve yerel şirketlerin dahil edilmesi, yenilikçi girişimcilik için gerekli şartların oluşturularak projelerin teşvik edilmesi, yatırım kolaylıklarının sağlanması, nitelikli ve rekabet edebilir hizmetlerin sunulmasının olduğu belirtilmektedir.

Projeye ilişkin detaylı bilgi TOBB web sitesinin (www.tobb.org.tr) “Hizmetler/Uluslararası İş İmkanları – Ülke Duyurulan i Kazakistan” bölümünde yer almaktadır.

EK Dosyalar