Petrol Rafinerisi ve 544 km'lik Petrol Boru Hattı Yapımı

Ülke: MOОOLİSTAN

T.C. Ulan Bator Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliğinden 20.06.2016 tarihinde alınan ve bir örneği ekte sunulan yazıda, Moğolistan'da 2 milyon ton/yıl kapasiteli bir petrol rafinerisi ve 544 km'lik petrol boru hattı yapımı ile ilgili bilgiler yer almaktadır. Petrol boru hattı yapımı için hazırlanan teknik şartnamenin resmi olmayan tercümesi ekte sunulmaktadır.

EK Dosyalar