Mesleki Yeterlilik Kurumu'ndan Bilgilendirme

25 Mayıs 2016 tarihli 44172204-1401 sayılı yazıda , malumları olduğu üzere 6645 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 23 Nisan 2015 tarihinde yayımlanmış ve 25 Mayıs 2015 tarihinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yayımlanan tebliğ ile 40 meslekte MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğu yürürlüğe girmiştir. Böylelikle inşaat, enerji, metal, makine ve otomotiv sektörlerinde tebliğle belirlenen 40 meslekte 26 Mayıs 2016 tarihi itibari ile MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğu resmen başlamıştır.

4447 sayılı Kanunun ek 3 üncü maddesi gereğince Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarınca belge zorunluluğu getirilen mesleklerde yapılacak sınavlardan başarılı olan kişilerin sınav ve belge ücretleri Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen oranlarda işsizlik sigortası fonundan karşılanmaktadır.

Ekli listede yer alan ilgili mesleklerde istihdam ve MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi olmayan kişileri çalıştıran işverenler için iş müfettişlerince yapılacak denetimlerde idari para cezası uygulanması söz konusu olduğundan, siz sayın üyelerimizin cezai müeyyideler ile karşılaşmamanız için önemle duyurulur.

Siz sayın Üyelermizin http://www.myk.gov.tr adresinde ilan edilmiş olan Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşları ile irtibata geçerek sınav başvurusu ve teşvik şartları konusunda bilgi alınması gerektiği belirtilmektedir.

Ekte Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın 25/05/2015 Tarihli 1 No'lu Tebliği ile MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu getirilmiş olan 40 meslek yer almaktadır.

Bilginize ....

Ceyhan Ticaret Odası

EK Dosyalar