Türkiye-Ürdün Ortaklık Konseyi

Sayın Üyemiz,

TOBB'dan alınan 17.05.2016 tarih ve 9865 sayılı yazıda Türkiye- Ürdün Ortaklık Anlaşması kapsamında tahsis edilen ve eşbaşkanlıkları Ekonomi Bakanı Sn. Mustafa Elitaş ve Ürdün Sanayi, Ticaret ve Tedarik Bakanı Sayın Maha Ali tarafından yürütülen Ortaklık Konseyi'nin II. Dönem Toplantısı'nın 30-31 Mayıs 2016 tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirileceği bildirilmektedir.

Türkiye- Ürdün ikili ilişkilerinde karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri ile gündeme getirilmesinde fayda görülen diğer hususların TOBB'a iletilmek üzere 24 Mayıs 2016 tarihine kadar Odamıza (ceyhanto@tobb.org.tr) gönderilmesi gerekmektedir.

Bilginize...

Ceyhan Ticaret Odası

EK Dosyalar