AVRUPA İŞLETMELER AОI DOОU AKDENİZ PROJESİ TİCARİ İŞBİRLİĞžİ DUYURULARI HK.

Sayın Üyemiz,

Odamız, Avrupa İşletmeler Ağı Doğu Akdeniz Projesi kapsamında uluslararası işbirlikleri teklifleri http://www.mtso.org.tr/tr/b/aia-e-bultenleri bağlantısında yer almaktadır.

Üyelerimize duyurulur.

EK Dosyalar