ULUSAL BİLİM TEKNOLOJİ VE YENİLİK STRATEJİSİ 2016 EYLEM PLANI

TÜBİTAK'tan alınan yazıda, Ulusal Bilim, Teknoloji ve Yenilik Stratejisi (UBTYS) 2011-2016'da yer alan stratejiler kapsamında kurumlar tarafından 2016 yılı için iletilmiş olan eylem önerilerinin değerlendirilerek eylem planının kurumlarla eşgüdüm halinde nihai hale getirildiği ve hazırlanan "2016 Yılı eylem Planı"na www.tubitak.gov.tr/ubtys adresinden ulaşılabileceği belirtilmektedir.

EK Dosyalar