TEHLİKELİ MADDE TAŞIYAN ARAÇ VE ÜST YAPILARININ TEKNİK MUAYENELERİ HK. YÖNETMELİK DUYURUSU!

Sayın Üyemiz,

İlgi: TOBB'nin 12.05.2016 tarihli ve 0441/9535 sayılı yazısı

İlgi kayıtlı yazıda, karayolunda tehlikeli madde taşımacılığında kullanılan ADR Bölüm 9'da tanımlanan araçların yıllık muayeneleri ile ADR Bölüm 6'da tanımlanan üst yapıların ara ve periyodik muayenelerinin etkin ve sağlıklı bir şekilde yapılması ile bu muayenelerin yapılacağı periyodik muayene merkezlerinin işletim usul ve esaslarına yönelik hazırlanan "Tehlikeli Madde Taşıyan Araç ve Üst Yapıların Teknik Muayeneleri Hakkında Yönetmelik"in 21/04/2016 tarih ve 29691 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiği belirtilmektedir.

Bahsedilen yönetmeliğe ilgili genel müdürlük internet sitesinde (www.tmkt.gov.tr) mevzuat başlığı altından ulaşılabileceği, söz konusu mevzuat kapsamında zorunluluklarını yerine getirmeyenlerin yapılacak denetimlerde idari para cezası gibi yaptırımlarla karşılaşabilecekleri bildirilmiştir.

Konuyla ilgili üyelerimize önemle duyurulur.

EK Dosyalar