Ankara Ticaret Odası Tarafından Uygulanan Erasmus Projesi Kapsamında Yapılan Anket Çalışması Hakkında

Sayın Üyemiz,
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden Odamıza iletilen 27.04.2016 tarih ve 0432/8590 sayılı ekte yer alan yazıda, Ankara Ticaret Odası tarafından uygulanan "Nesilleri Birleştirmede Girişimcilerin Eğitimi ve Mikro KOBİ'ler için Başarılı Örgütsel Yedekleme Planının Desteklenmesi (InToGeneration)" adlı Erasmus projesi kapsamında bir anket çalışması yapılmakta olduğu, ilgili projenin önemli çıktılarından biri olan anketin üyelerimiz tarafından doldurulmasına ilişkin desteğimiz talep edilmiştir.
https://surveymonkey.com/r/KS82SZK adresinden ilgili anketi doldurabileceğiniz hususunu bilgilerinize sunarız.

EK Dosyalar