Türkiye Malezya 3. Dönem KEK Toplantısı

Sayın Üyemiz,
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden (TOBB) aldığımız 28.04.2016 tarih 411/8688 sayılı yazıda, eşbaşkanlığı Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş tarafından üstlenilen "Türkiye Cumhuriyeti-Malezya Ekonomik ve Ticaret Ortak Komitesi (KEK) 3.Dönem Toplantısı" nın 1-2 Haziran 2016 tarihlerinde Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da gerçekleştirilmesinin öngörüldüğü ifade edilmiştir.
Bu kapsamda anılan KEK Toplantısına yönelik olarak T.C. Ekonomi Bakanlığı'nca yapılacak hazırlık çalışmalarında yararlanılmak üzere; iki ülke arasındaki ilişkiler, "Türkiye Cumhuriyeti-Malezya Ekonomik ve Ticaret Ortak Komitesi İkinci Dönem Toplantısı Protokolü" nde yer alan hususlara ilişkin varsa kaydedilen gelişmeler, iki ülke arasındaki ilişkilere ilişkin varsa sorunlar ve bu sorunlara ilişkin çözüm önerileri, KEK 3.Dönem Toplantısı'nda gündeme getirilmesinde yarar görülen konular ve anılan toplantı sonucunda imzalanması öngörülen Protokolde yer alması talep edilen hususlar hakkındaki bilgi notlarına ihtiyaç duyulduğu ifade edilmiştir.
'Türkiye Cumhuriyeti-Malezya Ekonomik ve Ticaret Ortak Komitesi İkinci Dönem Toplantısı Protokolü'ne TOBB web sitesi (www.tobb.org.tr) sağ panelinde "Hizmetler" başlığı altındaki "Uluslararası İş Makinaları/Diğer Duyurular" bölümünden ulaşılabilineceğinin altı çizilmiştir.
Bu çerçevede belirtilen konularda, TOBB'a iletilmek üzere, görüş ve öneri bildirmek isteyen üyelerimizin, görüş ve önerilerini en geç 9 Mayıs 2016 Pazartesi günü saat 12:00'e kadar Odamız Dış Ticaret Birimi 'ne (E-posta: muratcekic72@hotmail.com  , Faks: 0322 613 20 44) bildirmeleri gerekmektedir.


Saygılarımızla
Ceyhan Ticaret Odası

EK Dosyalar