KOBİGEL - KOBİ GELİŞİM DESTEK PROGRAMI

KOSGEB tarafından KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek Programı; ülkenin ulusal ve uluslararası hedefleri doğrultusunda, küçük ve orta ölçekli işletmelerin, ekonomideki paylarının ve etkinliklerinin arttırılması, rekabet güçlerinin ve sağladıkları katma değerin yükseltilmesi amacıyla yürürlüğe konulmuştur.
KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek Programı kapsamında 10. Kalkınma Planı, KOBİ Stratejisi Eylem Planı ve Sanayi Stratejisi Eylem Planında belirtilen öncelikler dikkate alınarak, "Orta-Yüksek ve Yüksek Teknoloji KOBİ'lerinde Kapasite Geliştirme başlığında Proje teklif çağrısı hazırlanmış olup kurumsal internet sayfasında yayınlanmıştır.
Proje başvuruları 6 Mayıs Cuma 2016 saat 23:59'a kadar alınacak olup; çağrıya aşağıda belirtilen NACE REV 2 sınıflanmasına göre faaliyet gösteren işletmeler başvuruda bulunacaktır.

Yüksek Teknoloji
21- Temel Eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa ilişkin malzemelerin ithalatı
26- Bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatı
30.- Hava Taşıtları ve uzay araçları ile bunlarla ilgili makinmaların imalatı

Orta-Yüksek Teknoloji
20- Kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı
25.4 Silah ve mühimmat imalatı
27- Elektrikli teşhizat imalatı
28- Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatı
29- Motorlu kara taşıtı, treyler ve yarı römork imalatı
30.2 Demiryolu lokomotifleri ve vagonlarının imalatı
30.4 Askeri savaş araçlarının imalatı
30.9 Başka yerde sınıflandırılmamış ulaşım araçlarının imalatı
32.5 Tıbbi ve dişçilik ile ilgili araç ve gereçlerin imalatı.

Diğer başvuru koşulları
2014-2015 yılları verilerine göre; ortalama net satış hasılatı en az 300.000 TL, ortalama çalışan sayısı en az 3 olan işletme
Son başvuru tarihine kadar 2014 ve 2015 yılı KOBİ Bİlgi Beyannamesi onaylı olan
2014-2015 yılları için onaylı Kurumlar Vergisi veya Gelir Vergisi Beyannamesini ibraz edebilen
2014-2015 yıllarından herhangi birinde faaliyet karı elde eden işletmeler başvuru yapabileceklerdir.

KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek Programı Başvuru ve Uygulama Kılavuzu ve "Orta-Yüksek ve YÜksek Teknoloji KOBİ'lerinde Kapasite Geliştirme" başlıklı çağrı metnine http://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/detay/3288/kobigel-kobi-gelisim-destekprogrami adresinden ulaşılabilir.
Üyelerimize duyurulur.

 

EK Dosyalar