Gümrük Birliği'nin Güncellenmesi

İlgi: TOBB'nin 17.03.2016 tarihli ve 5567 sayılı yazısı.
İlgide kayıtlı yazıda; Gümrük Birliği'nin güncellenmesi çalışması sürecinde Gümrük Birliği Kararının (1/95 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı) daha iyi işletilmesi ve düzeltilmesini teminen ilgili Karar'da tadilat yapılmasının öngörüldüğü belirtilmektedir. Bu kapsamda, var olan Gümrük Birliği ilişkisinin sorunlu alanlarına çözüm bulunması ve ayrıca gümrük birliği kapsamının tarımsal ürünler, hizmet ticareti ve kamu alımları gibi yeni alanlarla genişletilmesinin öngörüldüğü de bildirilmiştir.
Gümrük Birliği'nin güncellenmesi müzakerelerinde Türk iş dünyasının çıkarlarının daha iyi korunabilmesi, Türkiye ekonomisinin bu süreçten azami fayda sağlayabilmesi için doğru ve gerçekçi verilerle desteklenen analizlere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu doğrultuda, TOBB desteği ile İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) tarafından Gümrük Birliği'nin hizmetler sektörünü kapsayacak şekilde güncellenmesi müzakerelerinden önce mevcut durumun bir fotoğrafının çekilmesi ve Türk hizmet sunucularının AB pazarında karşılaştıkları tarife dışı engellerin tespit edilmesi amacıyla anket çalışması yürütülmektedir.
Söz konusu anket çalışması dört bölümden oluşmaktadır:
1. Şirket Profili
2. AB ile Ticari Ilişkiler
3. AB ile Hizmet Ticaretinde Karşılaşılan Engeller
4. Gümrük Birliği'nin Güncellenmesi
Ankete katılmak isteyen firmaların en geç 31 Mart 2016 Perşembe günü mesai bitimine kadar (https://tr.surveymonkey.com/r/hizmetler) adresinden anketi doldurmaları ve (sakses@ikv.org.tr) adresine iletmeleri gerekmektedir.
Verilen tüm cevaplar gizli kalacak ve anketin sonucu istatistiksel veriler halinde paylaşılacaktır.
Üyelerimize duyurulur.


İKV Bilgi Notu için TIKLAYINIZ.

EK Dosyalar