Doğrudan Kefaleti Protokolü

Sayın Üyemiz,
Adana KOSGEB Müdürlüğü 'den Odamıza gönderilen yazıda; 27 Haziran 2014 tarihinde imzalanan "KOSGEB Geri Ödemeli Desteklerinden Yararlanacak KOBİ'lere KGF'nin Doğrudan Kefaleti Protokolü"nün KOSGEB tarafından KOBİ maliyetlerini düşürmek amacıyla 09.02.2016 tarihi itibariyle KOSGEB Desteklerinden Yararlanacak KOBİ'lere KGF'nin "Doğrudan Kefaleti Protokolü" adı altında yenilendiği ifade edilmektedir.
Yenilenen protokol ile KGF tarafından KOBİ'lerden istenen ve 1.300.-TL'ye kadar olan başvuru ücreti 500.-TL'ye, % 1,5 olan yıllık komisyon oranı ise % 0,75'e (en fazla) indirilmiş olup sözkonusu protokol metni ekte yer almaktadır.
Bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla.
İzmir Ticaret Odası
EK İÇİN TIKLAYINIZ

EK Dosyalar