EXIMBANK'TAN RUSYA FEDERASYONU VE IRAK'A YÖNELİK KULLANDIRILAN KREDİLER KAPSAMINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

Türk Eximbank'tan alınan yazıda, Rusya Federasyonu ve Irak'a yönelik kullandırılan krediler kapsamında aşağıdaki değişikliklerin yapıldığı bildirilmektedir.
Türk Eximbank'tan Rusya Federasyonu ve Irak'a ihracat taahhüdü ile kredi kullanmış olan firmaların kullandıkları kredilerin;
- Firmalar tarafından Türk Eximbank'a yazılı olarak talepte bulunulması,
- Kredi için Türk Eximbank nezdindeki mevcut teminatların gözden geçirilerek, yeni vadelerle uyumlu olacak şekilde teminat yeterliliğinin korunması,
koşullarıyla ödemesiz dönemlerinin ve nihai vadelerinin azami 1 yıla kadar uzatılabileceği belirtilmektedir.
Üyelerimize duyurulur.

EK Dosyalar