Mısır İhracat Kayıt Sistemi 06.03.2016 Tarihli Revize Edilmiş Bilgi Notu

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden (TOBB) aldığımız 10.03.2016 tarih ve 5043 sayılı yazıda, Mısır Arap Cumhuriyeti Başkonsolosluğu'ndan alınan yazıya atfen Mısır'a ihracat yapan firmalarla ilgili olarak başlatılan üretici kayıt sistemine yapılacak başvurular konusunda Türk şirketlerinin ilettiği sorulara açıklık getirilmesi için bir not hazırlandığı bildirilmiş ve bu notun uygulamanın başlatılacağı 16.03.2016 tarihinden önce duyurulması talep edilmiştir.

Yazıda devamla, ihracatçı firmaların elçilik ve başkonsolosluktan gerekli dokümanlan tasdik ettirmelerinden önce General Organization for Export and Import Control'ün (GOEIC) www.goeic.gov.eg sitesinden elektronik onaylarını almalarının gerektiği önemle vurgulanmıştır.
TOBB tarafından yapılan incelemede aşağıdaki hususların dikkate alınmasının gerektiği değerlendirilmektedir:

  1. Başvuru ile ilgili tüm prosedürlere General Organization for Export and Import Control'ün(GOEIC) internet sitesi www.goeic.gov.eg den ulaşılabilmektedir.
  2. Başvuru ile ilgili gerekli dokümanlar Arapçaya tercüme edilmek zorundadır.
  3. Çeviri hizmetini yapacak olan akredite tercüme ofisleri Türk yetkili makamları tarafından belirlenecektir (Noter, Odalar).
  4. İhracatçı firmalar, ilgili tüm belgeleri GOEIC'in resmi web sitesi olan www.goeic.gov.eg e kontrol ve onaylanmasını teminen yüklemeleri gerekmektedir.
  5. Elektronik ortamda başvuruyu yapan firma, belgelerinin onaylanması halinde GOEIC tarafından bilgilendirilecektir. Firma bu bilgilendirilmeyi takiben belgelerin orijinallerini Mısır Büyükelçiliğine veya Başkonsolosluğuna tasdik ettirmek amacıyla sunmak zorundadır.
  6. Firma, Mısır Büyükelçiliği veya Başkonsolosluğu tarafından tasdik edilen dokümanlarını Mısır'daki GOEIC'e bağlı herhangi bir başvuru ofisine ibraz etmek ve başvuru formunu doldurmakla yükümlüdür.
  7. Tüm bu işlemlerden sonra başvuru işlemi en kısa sürede sonuçlandırılacaktır.

İlgili yazıya ait bilgi notu ekte yer almaktadır.Bilginize...

EK Dosyalar