TOBB / TÜRKİYE - KIRGIZİSTAN YATIRIM VE İŞ FORUMU

Sayın Üyemiz,
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)'dan Odamıza gelen 12 Ocak 2016 tarih, 630 sayılı yazıda;
TOBB ve Kırgız Sanayi ve Ticaret Odası işbirliğinde Türkiye - Kırgızistan Yatırım ve Ticaret Forumu'nun 21 Ocak 2016 tarihinde TOBB İkiz Kuleler Hizmet binasında düzenleneceği ifade edilmektedir.  
Söz konusu Forum'a, Kırgız Cumhuriyeti Ekonomi Bakanı Sn. Arzybek KOZHOSHEV ve beraberindeki Kırgız işadamlarının katılımı da öngörülmektedir. Foruma katılması öngörülen Kırgız firmalarının tarım, gıda, inşaat, enerji, tekstil, ulaştırma-lojistik, ticaret ve turizm sektörlerinde faaliyet gösteren Kırgız işadamlarından oluşması beklenmektedir.
Forumun ardından, katılımcı Kırgız firmalarının temsilcileri ile ikili görüşmeler gerçekleştirilebilecektir. Kırgızistan'dan katılım sağlaması beklenen firmaların listesi ve faaliyet alanlarına dair bilgiler katılım teyidi veren firmalarımıza bilahare bildirilecektir.
Bu doğrultuda ilgili Foruma katılmayı planlayan üyelerimizin katılım teyitlerini en geç 18 Ocak 2016 tarihine kadar TOBB' a (Adem Kula, Tel: 0212 324 95 42, E-Posta: adem.kula@tobb.org.tr) iletmeleri gerekmektedir.
Bilgilerinize sunarız.

EK Dosyalar