SİGORTA BROKERLİĞİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

Ülkemizde henüz sigortalılar tarafından yeterince bilinmeyen sigorta brokerliği, kuruma ve bireylere bir nevi sigortalı temsilcisi hizmeti sunma yaklaşımı üzerine kurulmuş bir sistemdir.
Sigorta Brokeri; sigorta piyasasını sigortalı adına araştıran, birçok sigorta şirketi ve sigorta türü arasında sigortalı için en uygun seçimi bulan ve sigortalısını yönlendiren, bir başka deyişle sigortalı adına hareket eden, sigortalının vekili olan, onun risk yönetimi danışmanı ve sigorta aracısıdır. Sigorta Brokeri, sigorta şirketlerinin değil; sigortalının temsilcisidir.
Dünya genelinde, 54 ofisi ve 800 çalışanı ile 16 ülkede faaliyet gösteren ve ağırlıklı olarak sanayi, ticaret alanlarında çalışan uluslararası ve yerli şirketler ile resmi kuruluşlara hizmet veren bağımsız bir reasürans brokerliği ve danışmanlık şirketi olan GrECo Grup yetkililerince, sigorta brokerliği ve risk yönetimini üyelerimize tanıtmak üzere, 27 Ocak 2016 Çarşamba günü, saat 15.00'da, Adana Ticaret Odasında, Bilgilendirme Toplantısı düzenlenecek olup; ilgi duyan tüm üyelerimiz davetlidir.

KAYIT YAPTIRMAK İÇİN TIKLAYINIZ.  

Tarih        : 27 Ocak 2016 - Çarşamba
Saat         : 15.00
Yer          : Adana Ticaret Odası

Sigorta Brokerlerinin İşlevi
Brokerlerin ana işlevi, sigorta şirketi karşısında müşteriyi temsil etmek olarak özetlenebilir.
Brokerler sigorta şirketi seçiminde tamamen tarafsız ve bağımsız davranarak sigorta sözleşmelerinin akdinden önce gerekli hazırlık çalışmalarının yapılmasına ve temsil edilen kişilerin talepleri çerçevesinde sigorta sözleşmesine, uyulmasına danışmanlık yapar. Riziko gerçekleştiğinde sigortalıyı yakından tanıyan, sigorta teknik ve şartlarını çok iyi bilen sigortalı adına hasar talebini baştan sona takip edip süratle sonuçlandıran bir yapıdır.
Brokerler Kanuni statüsü gereği tüm sigorta şirketleri ile çalışabilir, ancak bağımsız konumdadır. Sigorta şirketinin değil, müşterinin temsilcisidir. Bu nedenle sigortalı adına uygun sigorta programını tarafsız olarak belirler ve uygulamada ortaya çıkan problemlerde sigortalının haklarını sigorta şirketine karşı koruyarak çözer. Temsil etmekte olduğu sigorta şirketi ürünü ile kısıtlı olmayıp tamamen müşteriye özel sigorta programı hazırlayıp, bunların sigorta şirketi tarafından yürütülmesini sağlar.

EK Dosyalar