Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Tarafından Yatırımcılara Duyuru

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Tarafından gönderilen yazı ekte yer almaktadır.

Bilginizie...

EK Dosyalar