Teh. Mad.lerin Demiryolu ile Taşınması Hakkında Yönetmelik hk

SAYIN ÜYEMİZ

        İlgi: TOBB'nin 20.08.2015 tarih ve 0441-15753 sayılı yazısı

        İlgide kayıtlı yazıda, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından alınan bir yazıda, "Tehlikeli Maddelerin Demiryolu ile Taşınması Hakkında Yönetmelik"in 16/07/2015 tarih ve 29418 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiği bildirilmektedir.

        Bu kapsamda ulusal demiryolu altyapı ağı ile yapılan tehlikeli madde taşımacılığı, tehlikeli maddeleri gönderenler, bu maddelerin alıcıları, paketleyenler, dolduranlar, boşaltanlar, demiryolu altyapı işletmecileri ve tehlikeli madde taşınmasında görev alan personel ile tehlikeli maddelerin taşınmasında kullanılan ambalajlar ve yük taşıma bilimleri ile ilgili bir dizi düzenleme yürürlüğe girmiştir.

        Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü internet sitesinde (www.tmkt.gov.tr) Mevzuatlar başlığı altında, söz konusu yönetmelik yer almaktadır.

        Bilgilerinize sunarız,

EK Dosyalar