MUHTELİF TAŞINMAZLARIN ÖZELLEŞTİRİLMESİ

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi'nden gelen yazı ekte yer almaktadır.

Bilginize...

EK Dosyalar