Elektronik Kamu Alımları Platformuna (EKAP) Kayıt Zorunluluğu

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği aracılığıyla Odamıza iletilen Kamu İhale Kurumu Düzenleme Dairesi Başkanlığı’nın 01.07.2014 tarih ve 11641 sayılı yazısında, 07.06.2014 tarihli ve 29023 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan ve kamu ihale mevzuatında değişiklik öngören düzenlemeler çerçevesinde ihaleye katılmak isteyen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişilerin, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişilerin, ortak girişimlerde Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişi ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişi ortakların tamamının Elektronik Kamu Alımları Platformuna (EKAP) kayıtlı olmasının zorunlu hale getirildiği bildirilmiştir.

Söz konusu değişiklikler ile birlikte EKAP’a kayıtlı olmayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişiler ile Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişilerin 01.01.2015 tarihi itibariyle ön yeterlik dokümanı veya ihale dokümanını satın alamayacağı ve dolayısıyla ihalelere katılamayacaktır.

Bu çerçevede, 1/1/2015 tarihi ve sonrasında ihaleye katılmak isteyen gerçek ve tüzel kişilerin herhangi bir hak kaybına uğramaması ve uygulama birliğinin sağlanabilmesini teminen bu kayıt zorunluluğu hakkında odalarınızın ve odalarınıza kayıtlı üyelerin bilgilendirilmesi önem arz etmektedir. Konuya ilişkin gerekli açıklama ve yönlendirme Kurumun resmî internet sitesinde yer almaktadır.

 07/06/2014 tarih ve 29023 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan mevzuat değişikliği Elektronik Kamu alımları Platformu (EKAP) kayıtlı olmayan gerçek ve tüzel kişiler kamu ihalelerine katılamayacaklardır. 01.01.2015 tarihine kadar "EKAP" a kaydınızı yaptırmanız yararınıza olacaktır. 

Üyelerimize duyurulur...

EK Dosyalar