SRİ Lanka Yatırım Formu

Sayın Üyemiz,

TOBB tarafından bize iletilen yazıda da belirtildiği üzere, Sri Lanka'nın Ankara Büyükelçiliğinden alınan Notaya atfen, Kolombo'da 25 Eylül 2014 tarihinde konut geliştirme, turizm-telcilik, yenilenebilir enerji, bilgi teknolojileri, eğitim ve KOBİ'ler gibi alanlara ağırlık veren bir yatırım forumu düzenleneceği bildirilmekte ve anılan foruma ülkemizden de yatırımcıların davet edildiği ifade edilmektedir. Söz konusu foruma ilişkin bilgiler, taslak program ve katılım formuna, TOBB web sitesi (www.tobb.org.tr) sağ panelinde "Hizmetler" başlığı altındaki "Uluslararası İş İmkanları/Yurt Dışı Etkinlikler" bölümünden ulaşılabilmektedir.

Konuyu bilgilerinize sunarız

EK Dosyalar