Kanada /Alberta Tarım Bakanlığı ve İşadamları Heyeti

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)’dan aldığımız yazıda, Kanada /Alberta Tarım Bakanlığı ve işadamları heyeti katılımı ile 30 Haziran 2014 tarihi saat 10:00’da TOBB Plaza, İstanbul’da bir toplantı düzenlenmesinin planlandığı belirtilmiştir.

Yazıda devamla, toplantıya özellikle, büyükbaş ve küçükbaş hayvan genetiği , tahıllar ve baklagiller, bölgeler arası tarım sektöründe işbirliği ve eğitimi konusunda bilgi sahibi olan ve belirtilen sektörler ile ilgilenen firmaların da katılımının önem taşıdığı ifade edilmiştir.

Anılan toplantıya katılmak isteyen firmaların katılım teyitlerini, ekte yer alan katılım formunu doldurarak,27 Haziran 2014 Cuma gününe kadar DEİK’e ( e-posta: americas@deik.org.tr) iletmeleri gerekmektedir.

Üyelerimizin bilgilerine saygılarımızla arz olunur.

EK Dosyalar