Vietnam 127 Proje Duyurusu

Vietnam’ın 2020 yılına kadar yabancı sermaye vasıtasıyla hayata geçirmeyi planladığı 127 projenin listesi ekte sunulmaktadır. Söz konu listede; altyapı, sosyal altyapı, tarım ve üretim-hizmetler başlıkları altında ulaştırma, enerji, su, kentsel atık arıtma ve sanayi bölgeleri için altyapı geliştirme, üniversiteler/ hastaneler/ ilaç fabrikaları/ turizm siteleri inşaatı, yüksek teknolojili tarım bölgeleri kurulması projesi, gıda işleme tesisleri, yeni bir petrol rafineri tesisi ve havacılık ekipmanları üreten bir fabrika projesi gibi projeler yer almaktadır.

EK Dosyalar