Soçi Uluslararası Yatırım Forumu Duyurusu

T.C. Ekonomi Bakanlığı, Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü’nden alınan bir yazıda, Dışişleri Bakanlığımızdan alınan bir yazıya atfen; Rusya Federasyonu Krasnodar Bölge Valiliği tarafından Soçi’deki Olimpiyat Parkı’nda yeralan Medya Merkezi’nde bu yıl 18-21 Eylül 2014 tarihlerinde 13üncüsü düzenlenecek olan ve Güney Rusya Federal Bölgesi’ndeki en önemli uluslararası tanıtım faaliyetlerinden birisi olan “Soçi Uluslararası Yatırım Forumu”na, ülkemiz yatırımcılarının Novorossisk Başkonsolosluğumuz vasıtasıyla davet edildiği bildirilmektedir. Kamu yönetiminden sorumlu kurumların iyileştirilmesi, bölgenin yatırım ikliminin geliştirilmesi ve yeni yatırım kaynaklarının araştırılması ana başlıklarıyla toplanacak forumun; işadamlarımıza ileriye dönük bakış açıları sunması, yeni iş bağlantıları ve temas imkanları kurması hususlarında fayda sağlayacağı düşünülen Forum’a dair ayrıntılı bilgilere, www.forumkuban.com internet adresinden ulaşılabilmektedir.  

EK Dosyalar