KAZAKİSTAN TARIMI GELİŞTİRME PROGRAMI

Dışişleri Bakanlığı'ndan alınan yazıda, Kazakistan Cumhurbaşkanı Nazarbayev tarafmdan açıldanan “2050 Stratejisi”nde belirtilen hedefler çerçevesinde, Kazakistan’ı tarımsal üretimde küresel bir aktör konumuna getirmeyi amaçlayan “2020-Tarıını Geliştirme Programı”na yönelik bilgiler verilmektedir.

Söz konusu Programda temel olarak;
- Tarım sektörüne verilen devlet sübvansiyonlarının 2020 yılına kadar 4,5 kat artırılması,
- Sektörün kredi yükünün azaltılması ve tanınsal üreticiler tarafindan kullanılan kredilere sigorta desteği sağlanması,
- Bitki sağhğı, veterinerlik güvenliği ve sulama altyapısı alanlarında modernizasyon çalışmaları yapılması,
- Sektöre yeni girecek yatırımcılara çeşitli destekler verilmesi,
- Tarımsal üretimin 1,5 kat artınlarak iç tüketimin %80’inin yerel üretimden karşılanması ve tarım ürünleri ihracatının %20 artınlması anıaçlanmaktadır.


Kazakistan Hükümeti tarafmdan geçtiğimiz günlerde uygulamaya geçirilen söz konusu Program ile ilgili detaylı bilgi TOBB ana web sayfasında (www.tobb.org.tr) yer alan “Hizmetler/Uluslararası İş Imknları” başlığı altmdaki “Ülke Duyurulan-Kazakistan” bölümünde yer almaktadır.

 

Üyelerimize duyurulur.

EK Dosyalar