İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI..

İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI.. 

Türkiye İş Kurumu tarafından, istihdamın korunmasına ve artırılmasına, işsizlerin mesleki niteliklerinin geliştirilmesine, işsizliğin azaltılmasına ve özel politika gerektiren grupların işgücü piyasasına kazandırılmasına yardımcı olmak üzere, 4857 sayılı Kanuna ve 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi olarak en az iki çalışanı bulunan işyerlerinde “İşbaşı Eğitim Programı” düzenlenebilmektedir.

İşyerlerinden; iki (2) ile on (10) arasında çalışanı bulunanlar bir (1), onbir (11) ve üzerinde çalışanı olanlar ise mevcut çalışan sigortalı sayısının onda biri (1/10) kadar işbaşı eğitim programı katılımcısı talep edebilmektedir.

Programa katılan katılımcıya Türkiye İş Kurumunca programa katıldığı her bir fiili gün için katılımcı zaruri gideri olarak şu anda 25,00 TL ücret ödenmekte ve ayrıca programlara devam edilen süre içinde 31/05/2006 tarihli ve 5510 sayılı Kanunun 5. maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi kapsamında her bir katılımcı için tahakkuk edecek sigorta primleri (iş kazası ve meslek hastalığı primi ile hak ediyor ise GSS primi) yatırılmaktadır. İşbaşı eğitim programı ile ilgili örnek başvuru evrakları ilişikte gönderilmiştir.

Tekrar katılımcı talebinde, bulunulması halinde ise yüklenicinin başvuru tarihinden geriye doğru son bir yılda işbaşı eğitim programını tamamlayan katılımcılardan en az yüzde yirmisini kendi işyerinde veya başka işyerinde aynı meslekte en az altmış gün istihdam etmiş olması gerekmektedir.

Programdan faydalanan üyelerimizin ikinci defa işbaşı eğitim programı düzenlemek istemeleri halinde, daha önce sonlanan işbaşı eğitim programı katılımcılarını eğitim düzenlenen işyerinde istihdamı zorunlu olmayıp, katılımcının aynı meslekte başka işyerlerinde de istihdam edilme olanağı bulunmaktadır.

Bununla birlikte; Adana Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünde görev yapmakta olan 100’den fazla İş ve Meslek Danışmanı ile işverenlerin ihtiyaç duyduğu işgücünü sağlayabilmek ve işverenlerin Türkiye İş Kurumu’ndan beklentilerini (mevzuat kapsamında) karşılayabilmek için her işyerine bir İş ve Meslek Danışmanı görevlendirilmiştir. Kurumun internet sayfası üzerinden (www.iskur.gov.tr) işverenlerimizce ihtiyaç duyulan iş ilanları verilebilir veya işyerinden sorumlu İş ve Meslek Danışmanı ile iletişime geçilerek (İşbaşı Eğitim Programı Dâhil) Kurumla ilgili tüm işlemler gerçekleştirilebilir. İşyerinden sorumlu İş ve Meslek Danışmanı bilinmiyorsa, aşağıda iletişim bilgileri bulunan Kurum personeli ile iletişime geçilmesi halinde, işyerinden sorunlu İş ve Meslek Danışmanları ilgili firmayla temasa geçmeleri için yönlendirilmektedir.

İlimizdeki işsizliğin azaltılması ve işsizlerin mesleki niteliklerinin artırılması amacıyla üyelerimizden şartları uyanların, sağlanan bu haktan faydalanması amacıyla önemle duyurulur.

EKLER: 
Ek-1: Örnek Sözleşme 
Ek-2: Örnek Taahhütname 
Ek-3: Katılım Belgesi   

 

ADANA ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU (MERKEZ)

Hamza TOPAL

Şef

(0322) 321 15 94 - 95 
Faks: (0322) 321 42 88

hamza.topal@iskur.gov.tr

Yalçın ORUÇ

Şef

(0322) 321 15 94 - 95 
Faks: (0322) 321 42 88

yalcin.oruc@iskur.gov.tr

 

CEYHAN HİZMET MERKEZİ

     

Gürsel KOCATÜRK

Şef

(0322) 613 1380

Faks: (0322) 613 41 26

gursel.kocaturk@iskur.gov.tr

EK Dosyalar